Kostní lepidlo vyvinuté vědci z CEITEC a lékaři z FN Brno lze využít na komplikované zlomeniny

Počty úrazů stoupají a zlomeniny jsou bohužel jejich běžnou součástí. Když dojde ke zlomenině, prakticky vždy je nutné znehybnit poraněnou končetinu na dobu několika týdnů. V případě tříštivých zlomenin s mnoha kostními úlomky zasahujícími kloub někdy dochází ke špatnému hojení zlomeniny. V těchto případech je často nezbytné přistoupit k operačnímu řešení, ani tento postup však nemusí přinést uspokojivý výsledek léčby. Pacienta pak může trápit omezení hybnosti poraněného kloubu a chronická bolest poraněné končetiny spojená s předčasným rozvojem poúrazové artrózy. 

Kostní lepidlo - autoři doc. Lucy Vojtová a MUDr. Milan Krtička

Právě pro tyto případy vyvíjejí lékaři Kliniky úrazové chirurgie FN Brno a LF MU pod vedením doktora Milana Krtičky, společně s týmem vědců CEITEC VUT v čele s docentkou Lucy Vojtovou, kostní lepidlo. Se svým dlouholetým projektem už dosáhli prvních výborných výsledků, když úspěšně vytvořili prototyp polymerního kompozitního kostního adheziva. Jeho výhodou je schopnost slepit kostní úlomky, podpořit hojení zlomeniny a za čas se vstřebat. 

Kostní lepidlo aplikovatelné tenkou jehlou

Kost s lepidlem

Kostní lepidlo musí splňovat řadu nároků: nesmí být pro organismus a kostní tkáň toxické, musí být vstřebatelné, stejně tak musí být dostatečně porézní a podporovat vrůst novotvořené kostní tkáně jak do lepidla, tak i do fixovaného kostního úlomku. Při tom všem by měla být přilnavost kosti k lepidlu natolik dostatečná, aby ani minimální síla nezpůsobila zničení lepeného spoje kostních úlomků. Přestože se dané problematice ve světě věnuje patřičná pozornost, nebylo jiným vědeckým týmem vytvořeno kostní adhezivum, které by splňovalo výše popsané nároky a bylo použitelné v klinické praxi.

Na základě grantové podpory nadace AO Trauma ze Švýcarska provedli společně lékaři Kliniky úrazové chirurgie a biomateriáloví specialisté z CEITEC VUT Brno testování lepidla: „Na základě provedeného experimentu si dovolíme tvrdit, že námi testované kostní lepidlo by mohlo být úspěšně použito v klinické praxi k peroperační fixaci malých kostních úlomků u tříštivých zlomenin, což by následně zlepšilo nejen kostní hojení, ale i celkový pooperační průběh. Díky injektabilitě lepidla je také možné uvažovat o perkutánní aplikaci lepidla do místa zlomeniny.  Po následném provedení její repozice by mohlo dojít ke zlepšení retence kostních úlomků a pozitivnímu ovlivnění kostního hojení a tím i zkrácení délky fixace u konzervativně léčených zlomenin,“ říkají shodně doc. Lucy Vojtová a MUDr. Milan Krtička.

Kostní lepidlo - autorky doc. Lucy Vojtová a dr. Lenka Michlovská


Zdroj: FN Brno