Interreg Rakousko - Česká republika - TECHBIKOM

Technologie na zpracování odpadní biomasy lesního průmyslu pro pokročilé polymerní kompozity

Technologie zur Verarbeitung von Biomasseabfällen aus der Forstwirtschaft für fortschrittliche Polymerverbundwerkstoffe

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU:  01.01.2022 - 31.12.2022

ALOKOVANÉ PROSTŘEDKY EFRR:   366.107 €

ČÍSLO PROJEKTU: ATCZ287

VEDOUCÍ PARTNER: Vysoké učení technické v Brně, CEITEC, Pokročilé biomateriály

KONTAKTNÍ OSOBA VEDOUCÍHO PARTNERA: doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (lucy.vojtova@ceitec.vutbr.cz)

PARTNER PROJEKTU:  Kompetenzzentrum Holz GmbH, Linz

O PROJEKTU: Rakousko-Český projekt zaměřený na životní prostředí a zdroje. Hlavním cílem projektu je přeshraniční spolupráce ve zpracování odpadní kůry i z poškozených stromů do formy nových materiálů
pokročilými inovativními nanotechnologiemi. Rakouská strana zpracuje kůru extrakcí do formy výluhů bioaktivních látek s prokázanými antibakteriálními a antivirotickými vlastnostmi, které budou na straně české využity pro přípravu nanovláken z biologicky odbouratelných polymerů s nastavitelnou dobou degradace.​