XV. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2024“

XV. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2024“

Vážené dámy, vážení pánové,

jménem Programového výboru konference a Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP bychom Vás rádi srdečně pozvali na XV. mezinárodní konferenci Bioimplantologie a regenerativní medicíny, která se bude konat od 25. - 26. dubna 2024 v idylické obci Lednice u Břeclavi.

Konference nabídne široké spektrum aktuálních a kvalitních informací nejen pro odborníky v klinickém a preklinickém výzkumu, ale i pro laboranty, akademické pracovníky, studenty a všechny, kteří se denně setkávají s touto tematikou. Program se zaměří na poskytnutí hlubšího porozumění a orientace v interdisciplinárních tématech bioimplantologie a poslouží jako platforma pro rozvíjení stávajících spoluprací a vznik nových.

Věříme, že témata konference Vás osloví a že svou odborností a aktivní účastí přispějete k obohacení jejího programu. Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

XV. ročník této konference se koná s podporou fondů EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.


doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně


Pozvánka na konferenci 2024