XI. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2019“

XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“

Vážené dámy a pánové,

jménem Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP si Vás dovoluji co nejsrdečněji pozvat k účasti na XI. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2019“, která se koná ve dnech 11. – 12. dubna 2019 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně. Akce je pořádána ve spolupráci s CEITEC VUT Pokročilé biomateriály a Biomedicínským centrem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Hlavními tématy jedenáctého jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie atkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a  vize v biomplantologii“. Našim cílem a vizí je uspořádat vědeckou konferenci, která přispěje nejen k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i ke zkvalitnění profesní činnosti.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference.

                                         Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


MUDr. Barbara Kubešová
Předsedkyně programového výboru konference a
Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé biomateriály, CEITEC VUT v Brně